กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คนงานประจำรถขยะ

นายนวน นิติพันธ์


นายพรชัย เพียนโป้ย