กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายวิชา ผานาค