สภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2

นายประสูตร พัลภานุสร


นายไพโรจน์ ศรีมูล