การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-2 of 2 results.
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย