การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-4 of 4 results.
Announce of Ngio Rai Subdistrict Administrative Organization Organization (NRSAO) Subject : Policy of not accepting neither gifts not profits from performing duties (No Gift Policy) Fiscal year 2024
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย