การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

Displaying 1-4 of 4 results.
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
รายงานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส