ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย


ที่อยู่ 184 หมู่ 3 ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120


เบอร์โทรศัพท์ : 034-965660 โทรสาร : 034-965660 ต่อ 102


Email : Ngiurai958@gmail.com, admin@ngiurai.go.th


งานรับส่งหนังสือ : saraban@ngiurai.go.th