ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง