ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์ฯสายท่าเรือ-ท่าเกวียน บริเวณปากทาง-สะพานข้ามคลองเด่นฯหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1320 ตารางเมตร พร้อมป้าย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนแอสฟัลท์ฯสายท่าเรือ-ท่าเกวียน บริเวณปากทาง-สะพานข้ามคลองเด่นฯหมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1320 ตารางเมตร พร้อมป้าย 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์