ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องแนวทางและมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

 ประเภท : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องแนวทางและมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย