ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

 ประเภท : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง