โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง