วัดงิ้วราย

          วัดงิ้วราย เป็นวัดประจำตำบลงิ้วราย ตั้งอยู่ ณ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง