เจษฎาเทคนิคมิวเซียม

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

          เจษฎาเทคนิคมิวเซียม เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเรียนรู้และนันทนาการ มุ่งอนุรักษ์มรดกและประวัติศาสตร์ยานพาหนะ-เครื่องจักรกลจากทั่วโลก โดยไม่หวังผลกำไร

ตั้งอยู่เลขที่100 หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.jesadatechnikmuseum.com