ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

เปิดให้บริการประชาชนชน ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
เวลา 08.30 -16.30 น.