ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการก่อสร้างถนนซอยสุวรรณานนท์ พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่4และโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน จากสะพานแสงเงิน-คลองขวาง ระยะที่2 หมู่ที่3)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง