ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(รายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง