ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ หมู่ที่1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 220 เมตรหรือจนกว่าจะได้น้ำที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานที่ใช้อุปโภค-บริโภค)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง