ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการปรับปรุงถนนยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเลียบด่วนคลองบ้านสวนกล้วย หมู่ที่1 บริเวณโค้งร้านกาแฟ-ซอยสิบล้อ)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง