ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายท่าเรือ-ท่าเกวียน หมู่ที่3 บริเวณข้างโรงผ้าขนหนู-โค้งบ้านนายบรรหาร หมู่ที่3)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง