ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายตลาดงิ้วราย-ลานตากฟ้า หมู่ที่4 บริเวณข้างวัดงิ้วราย หมู่ที่4)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง