ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเข้าบ้านท่าเกวียน หมู่ที่2 บริเวณศาลเจ้าปู่บ้านดอน-ทางแยก หมู่ที่2)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง