ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายบ้านป้าม่อม หมู่ที่3 ขนาด 4.00 เมตร ยาว 255 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างล่ะ 0.50 เมตร)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง