ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยสุวรรณานนท์ พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่4 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 295 เมตร หนา 0.15 เมตร ขนาดพื้นที่รวม 1180 ตรม)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง