ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการซ่อมแซมถนนซอยลุงแสวง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 107 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง