ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล.สายเลียบคลองบ้านสวนกล้วย หมู่ที่1 บริเวณโค้งร้านกาแฟ-ซอยสิบล้อ ระยะที่1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง