โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืนธรรมชาติสู่ชุมชนตำบลงิ้วราย ประจำเดือนกันยายน 2565

14 กันยายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2565 นายกสมัชชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและพนักงานอบต.

เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืนธรรมชาติสู่ชุมชนตำบลงิ้วราย ประจำเดือนกันยายน 2565"

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!