โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลงิ้วราย ประจำเดือน ธันวาคม 2565

2 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายกสมัชชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานอบต.

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลงิ้วราย ทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณริมถนนสายนครชัยศรี-ศาลายา

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!