ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

16 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง