กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

9 ธันวาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 น. นายสมัชชา  ทองสิมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ได้นำพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านอคอร์รัปชั้นสากล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!