ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ สถานีรถไฟวัดงิ้วราย หมู่ที่ 3 ขอความร่วมมือผู้ที่มารับเงินเบี้ยยังชีพปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย ทุกท่าน คัดกรองวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่างและขอให้ทยอยเดินทางมารับเบี้ยยังชีพในเวลา 08.30 เป็นต้นไป โดยจะจ่ายถึงเวลา 12.00 น. จากนั้นให้ไปรับได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!