ประชาสัมพันธืการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว

20 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายขอเชิญท่านเจ้าของสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลงิ้วราย แจ้งลงทะเบียนสุนัขและแมวเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!