โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย กิจกรรมสืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจ สู่สากล ประจำปี 2566

11 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 นายกสมัชชา ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ข้าราชการ พนักงานอบต.และผู้สูงอายุ เข้าร่วมโครงการใส่ใจวัยเก๋า....กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกิจกรรมสืบสานสงกรานต์วิถีไทยร่วมสานใจ สู่สากล ณ ห้องประชุมกนกพฤกษ์ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ โดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์เป็นประธานเปิดงาน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!