ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566

23 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2566

 

https://www.youtube.com/watch?v=oj7TREh03WY

 คลิปวีดีโอ “วันดินโลก" กระทรวงมหาดไทย (MOI WSD)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง