โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลงิ้วราย ประจำเดือน มิถุนายน 2566

2 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายกสมัชชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานอบต.ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลงิ้วราย ทำความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณหน้าอบต.ถึงสี่แยกเข้าวัดงิ้วราย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!