โครงการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอะเบทควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

16 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ผอ.กองสวัสดิการ นักพัฒนาชุมชนและพนักงานอบต.ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออกบริเวณหมู่ที่ 1 และ 2

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!