โครงการจิตอาสาพัฒนาตำบลงิ้วราย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

6 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายกสมัชชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานอบต.

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตำบลงิ้วราย ทำความสะอาด กวาดลานวัด ขัดล้างห้องน้ำวัด เก็บกวาดเศษขยะบริเวณวัดงิ้วราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!