การรณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4

29 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
การรณรงค์ฉีดพ่นยุงลาย ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 4
วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอเบค หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2และ หมู่ที่ 3 บริเวณบ้านผู้ช่วยพเยาว์ ถึง สะพานวัดงิ้วราย เริ่มเวลา 08.30 น.
วันที่ 1 กันยายน 2566
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายอเบค หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 3
บริเวณถนนเข้าสถานีรถไฟวัดงิ้วราย พื้นที่ติดถนนนครชัยศรี-ศาลายา พื้นที่คลองหลังอนามัย เริ่มเวลา 08.30 น.
*ครัวเรือนที่ประสงค์จะพ่นหมอกควันกำจัดยุง เตรียมรับการพ่นหมอกควัน ในวันเวลาดังกล่าว
หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โทร 034-965660
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!