ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

8 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย  เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง