คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ SSO Admin

18 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ SSO Admin

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง