โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2567

14 พฤศจิกายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2567โดยมีกิจกรรมคัดกรองความผิดปกติสายตาประกอบการตัดแว่นสายตาให้กับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา (สายตาสั้นหรือเอียงและสายตายาว) จึงเชิญชวนประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา ลงทะเบียนเพื่อคัดกรองความผิดปกติทางสายตาโดย รับใบลงทะเบียนได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย หรือที่ สมาชิก อบต. แต่ละหมู่ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!