โครงการใส่ใจวัยเก๋า เดือน ธันวาคม 2566

7 ธันวาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายกสมัชชาและผู้นำท้องถิ่นท้องที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการใส่ใจวัยเก๋า

ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง “ธรรมมะกับผู้สูงวัย”

โดย พระราชธรรมนิเทศ หลวงพ่อพระพยอม กัลยาโณ

และการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ ณ.ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!