ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านนางสมบัติ-บ้านนายทองคำหมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง3.00-4.00 เมตร ความยาวรวม 346 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงไม่น้อยกว่า1,160 ตารางเมตร ตามแบบองค์กา

10 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณบ้านนางสมบัติ-บ้านนายทองคำหมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง3.00-4.00 เมตร ความยาวรวม 346 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงไม่น้อยกว่า1,160 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)