ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย ขนาดพื้นที่ รวม 1280 ตาราเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็

7 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลงิ้วราย ขนาดพื้นที่ รวม 1280 ตาราเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)