ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยศรมมยุราฯ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสั

21 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยศรมมยุราฯ หมู่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 183 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)