ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 8 results.
ระเบียบสภาฯ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2565
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2565
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น