แผนการดำเนินการ

Displaying 11-15 of 15 results.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562