ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 700
วันที่ประกาศหัวข้อ
8 กันยายน 2566ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ Multifunction ขาวดำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) ของกองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องสำรองไฟ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566จ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบไฟฟ้า ขนาด ๒๕ แรงม้า ๓๘๐ โวล์ (๓ เฟส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 กันยายน 2566ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สิงหาคม 2566ซื้อเคมีวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 สิงหาคม 2566จ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการโรงเรียน วัยเก๋า งิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สิงหาคม 2566ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ (ห้องรองปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง