ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 717
วันที่ประกาศหัวข้อ
21 พฤศจิกายน 2566เช่าserver และ Domain name รายปี ของเว็ปไซต์ www.ngiurai.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้า เพดาน และผนังอาคารโรงเรียนวัยเก๋า หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พฤศจิกายน 2566ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2566ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ประจำเดือนพฤศจิกายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตุลาคม 2566จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2567-2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 กันยายน 2566เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กันยายน 2566ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง