ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 581 ถึง 590 จากข้อมูล 735
วันที่ประกาศหัวข้อ
5 พฤศจิกายน 2563จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในโครงการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 พฤศจิกายน 2563จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ในโครงการใส่ใจวัยเก๋า กับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พฤศจิกายน 2563จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติต่างๆ ในระบบสารสนเทศและงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พฤศจิกายน 2563จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติต่างๆ ในระบบสารสนเทศและงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤศจิกายน 2563จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและสถิติต่างๆ ในระบบสารสนเทศและงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤศจิกายน 2563จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๐๑๓ (ห้องสำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พฤศจิกายน 2563จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลงานลอยกระทง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พฤศจิกายน 2563จ้างเหมาเวทีพร้อมไฟประดับเวทีและเครื่องเสียง และประดับไฟในงานและเครื่องเสียงกลาง ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พฤศจิกายน 2563จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 88-7851 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ตุลาคม 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายเลียบคลองบ้านสวนกล้วย หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)