ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 581 ถึง 590 จากข้อมูล 619
หัวข้อวันที่ประกาศ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ประจำศูนย์ อปพร. อบต.งิ้วราย13 สิงหาคม 2563
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะ ของรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กท ๗๖๘๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 สิงหาคม 2563
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะ ของรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กท ๖๖๘๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2563
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ตามระยะ ของรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ มาสด้า หมายเลขทะเบียน กท ๖๖๘๘ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 สิงหาคม 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียงตามโครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2563
จ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม และ อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2563
จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการโรงเรียน วัยเก๋า งิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2563
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กรกฎาคม 2563