วันที่ประกาศหัวข้อ
13 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายตลาดงิ้วราย-ลานตากฟ้า หมู่ 4 ต่อจากเดิม บริเวณข้างวัด-สะพานข้ามคลองลัดงิ้วราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิถุนายน 2567จ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการโรงเรียนวัยเก๋างิ้วราย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายตลาดงิ้วราย-ลานตากฟ้า หมู่ 4 ต่อจากเดิม บริเวณข้างวัด-สะพานข้ามคลองลัดงิ้วราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายตลาดงิ้วราย-ลานตากฟ้า หมู่ 4 ต่อจากเดิม บริเวณข้างวัด-สะพานข้ามคลองลัดงิ้วราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มิถุนายน 2567ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2566
แนวทางสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง